Концепцията LEGO® Braille Bricks е методология, базирана на игра, която преподава брайлово писмо на деца, които са слепи или имат намалено зрение.

Всяка тухла от LEGO® Braille Bricks запазва своята емблематична форма, но за разлика от обикновената тухла LEGO®, точките  са подредени така, че да съответстват на цифри и букви в брайловата азбука. Всяка тухла показва печатната версия на символа или буквата, което позволява на зрящите и незрящи деца да играят и учат заедно при равни условия. Тази гениална комбинация от функции отваря изцяло нов свят на игриво обучение, което учи децата на Брайлово писмо в приятна и тактилна среда.

В Legoland в Мелбърн,Австралия, за първи път слепи и слабовиждащи деца имат възможността да се запознаят с новите Lego за слепи.

Концепцията е предложена за първи път през 2011 г. от Датската асоциация на слепите.

Тухлите бяха пуснати от миналата година в още седем държави: Бразилия, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Великобритания и САЩ.

Идеята е те да позволят на децата да учат творчески брайлово писмо, като същевременно се занимават със своите съученици по забавен и интерактивен начин.

Източници:

https://www.legobraillebricks.com/

https://www.theguardian.com/

https://www.legobraillebricks.com/about  – video

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gallery/2021/apr/15/legos-bricks-for-the-blind-in-pictures  – photo gallery