На 24 и 25 ноември 2020 г., изцяло в онлайн среда, се проведе водещото кариерно експо за квалифицирани кадри Career Show. Тази година то включваше 50 + интерактивни сесии – лекции, дискусии, дейности – за успешна кариера и пълноценен живот. Сред вдъхновяващите лектори бяха популярни личности като Анна Цолова, Иван и Андрей, представители на държавни институции, на бизнеса и частната инициатива. Втората, новаторска по същността си, част от експото, бе новият уникален онлaйн формат за бързи видео срещи. В рамките на 10-минутни сесии търсещите и предлагащите работа можеха да се видят, обменят основна информация за себе си, и разменят контакти за следващи, по-задълбочени взаимоотношения.

НЦРС Пловдив бе представен от своя експерт Трудово посредничество и медиация, който осъществи множество срещи с представители на големи фирми, корпорации и банкови институции, сред тях LIDL, EVN, Metro, Пощенска банка, TELUS International.

Общият извод, който може да бъде извлечен от двудневното събитие, е че бизнесът търси кадри, но те трябва да са висококвалифицирани и мотивирани.