Основната цел на проекта „Виртуална академия за Професионалисти в образованието и обучението на хора с нарушено зрение“ (VAPET-VIP) е да допринесе за модернизирането на системите за образование и обучение, използвани в организациите, работещи в тази област. Тя се фокусира директно върху професионалните стандарти на организациите, преодоляване на недостига на конкретно обучение в много от страните –участнички и в същото време насърчава обмяната на опит и ноу-хау между различни видове организации, участващи в областта на образованието, обучението и работата със слепи и слабовиждащи клиенти. Проектът ще разработи учебни програми за он-лайн обучение по Ориентиране и мобилност и Социални умения. Програмите са насочени към професионалистите, работещи със зрително затруднени лица. Участниците, преминали курса на обучение ще получат Сертификат. В проекта участват 8 партньорски организации от 7 държави: Координатор: Фондация Ракел и Мартин Сейн – Португалия Партньори: НЦРС и Фондация Бъдеще 21 век – България Институт Монтеклер – Франция BFW – Дюрен, Германия Национален Институт за слепи – Исландия Институт Ритмайер – Италия Фондация Кастиля и Леон – Испания.