Гостите на откриванетоНа 25 и 26 юни 2024 г. Националният център за рехабилитация на слепи (НЦРС) – Пловдив беше домакин на Mеждународна конференция „Скрита дискриминация към хората със сензорни увреждания“. Конференцията се финансира от Агенцията за хората с увреждания в България (АХУ) по Договор № 27/10.06.2024 и от Форум „Централна европейска инициатива“ чрез проект на ENIBB – Европейска мрежа за включване отвъд границите.
Всички присъстващиВ конференцията участваха представители на 8 държави – България, Италия, Румъния, Сърбия, Испания, Кипър, Литва, Хърватска. Бяха изнесени лекциите: “Достъпност на приобщаващата образователна среда”; “Достъпност на интернет – между пълното изключване и цифровото включване на хората с увреждания”; “Скрита дискриминация под прикритието на псевдохуманизма”.
Конференцията премина при изключителен интерес от страна на участниците. Представители от всяка държава споделиха специфични казуси на скрита и явна дискриминация.