Новият BrainPort Vision Pro е второ поколение помощно средство за орално електронно виждане, което осигурява електро-тактилна стимулация за подпомагане на напълно слепи пациенти в ориентация, мобилност и разпознаване на обекти като помощно средство към другите помощни средства като белият бастун или кучето-водач.

BrainPort Vision Pro превежда цифрова информация от носима видеокамера в нежни модели на електрическа стимулация на повърхността на езика. Потребителите чувстват движещи се на мехурчета шарки на езика си, които се научават да тълкуват като формата, размера, местоположението и движението на обектите в тяхната среда. Някои потребители го описват като способност да „виждат с езика си“.

 

 

Технология

Помощникът за зрение BrainPort Vision Pro е слушалка, която съдържа малка видеокамера, потребителски контроли, акумулаторна батерия и езиков масив. Слушалките са напълно регулируеми и се предлагат в 3 различни размера, за да се приспособяват към повече потребители.

Камерата работи при различни условия на осветление и има регулируемо зрително поле. Езиковият масив съдържа 394 електрода и е свързан към слушалката чрез гъвкав кабел, така че да не може да бъде изпуснат и изгубен. Когато се използват, белите пиксели от камерата се усещат върху езика като силна стимулация, черните пиксели като липса на стимулация и сивите пиксели като средни нива на стимулация.

BrainPort Vision Pro се използва от хора без зрение, както вродено, така и придобито. Добри кандидати за използването на BrainPort Vision Pro са хора, които са завършили традиционно обучение за рехабилитация на слепи и се чувстват удобно при използването на общоприетите помощни средства за ориентация и мобилност.

BrainPort Vision Pro е нехирургично решение, което не засяга очите. Това е важно в случай, че бъдещите изследвания предлагат по-добри алтернативи за хора, които са напълно слепи.

VRCO е само едно от седемте места в Съединените щати, което осигурява едночасова безплатна демонстрация и обучение за използването на BrainPort Vision Pro.

Превод: Адриана Здравкова

https://www.wicab.com/brainport-vision-pro

http://www.vrco.org/services/brainport-vision-pro/