Продължава мащабната акция на Националния център за рехабилитация на слепи, съвместно с Лайънс клубовете „Евридика“, „Пловдив“ и „Пловдив – Филипополис“ за профилактични прегледи на очи в пловдивските детски градини. Предстои да бъдат обхванати над 400 деца на 6 годишна възраст във всички 8 детски заведения на територията на район „Тракия“.