Обсъждане на теми

14 участника от всички 6 страни, партньори в проекта, започнаха 5-тата поредна среща по проекта T4VIS-In3D. Срещата се проведе в периода между 8-10 ноември 2022 г. във Валядолид, Испания. Фондация ASPAYM беше домакин на срещата. Обект на срещата беше дискусия по резултатите от всички предишни обучителни срещи. Резултатите от всички срещи изискваха някои подобрения, добавиха се и нови обучителни материали. 

През втория ден се обсъждаха идеи за продължаването на повечето дейности по проекта след неговото приключване.