Цел: Целта на проекта бе да се даде гласност и тържествено да се отбележи 45 годишнината от създаването на Националния център за рехабилитация на слепи чрез представяне пред обществеността на творчеството на зрително затруднени лица в областта на изкуството и занаятите.

Дейности:

Дейност 1: Подготовка на изложбените експонати

Бенефициентите бяха запознати с идеята за организиране на изложението с техни произведения. След това те изработиха и представиха пред организаторите своите произведения или техни снимки. Комисия, съставена от НЦРС, избра произведения от всички категории – керамика, плетиво, рисунки, аксесоари. Изготви се кратка анотация на всяко произведение.

Дейност 2: Аранжиране и провеждане на изложение в Пловдив

Одобрените произведения се транспортираха в изложбената зала и се подредиха. Изложбата се откри тържествено през 4 месец от началото на проекта и се експонира в продължение на една седмица.

Дейност 3: Подготовка и провеждане на конференция: „Ролята на арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените”

В рамките на тази дейност в течение на 2 месеца се изготвиха 2 доклада за конференцията. Конференцията се проведе по време на изложбата. Поканени бяха представители на местната власт, нестопански организации на и за хора с увреждания, експерти, както и представители на целевата група.

Дейност 5: Тържествено откриване на изложението в София

Изложбата, представена на обществеността от гр. Пловдив, бе преместена в Младежкия театър, в София. Изложбата продължи два дни, след което експонатите бяха транспортирани в сградата на ССБ.

Дейност 6: Видео заснемане и изработване на мултимедиен продукт за събитието.

Нает бе външен изпълнител за заснемане на събитието в София и изработване на мултимедиен продукт.

Резултати:

  • Подготвено и аранжирано изложение в гр. Пловдив
  • Открито и проведено изложение в гр. Пловдив
  • Проведена конференция „Ролята на Арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените” в гр. Пловдив по време на изложението.
  • Организирано изложение в София, в Младежкия театър „Н. Бинев” и тържествено откриване в чест на настъпващите юбилейни тържества.
  • Видео заснемане; изработване на мултимедиен продукт от събитието
  • Установяване на изложбените експонати във фоайето на сградата на ССБ – София