Цел на проекта: Превенция на социалната изолация на хора със зрителни увреждания, чрез увеличаване на пригодността им за реализация на трудовия пазар посредством професионално обучение в 2 професии Дейности:

 • Дооборудване на компютърен кабинет за обучение на зрително затруднени лица
 • Приемане и обслужване на на курсисти
 • Провеждане на обучението по лицензираната професия “Офис секретар“
 • Провеждане на обучението по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • Консултиране на преките бенефициенти относно пазара на труда
 • Комуникация с Бюра по труда
 • Провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • Провеждане на държавен изпит по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.

Постигнати резултати:

 • Дооборудван беше кабинет за провеждането на заниманията по компютърна грамотност на курсистите от курса по “Офис секретар” с бюра и шкафове
 • 16 зрително затруднени лица от цялата страна с над 70% загубена работоспособност бяха настанени в интерната на НЦРС
 • 8 зрително затруднени лица получиха професионална квалификация или преквалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • 8 зрително затруднени лица преминаха  професионално обучение в професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • 16 зрително затруднени лица получиха познания и умения по отношение на комуникациите им с държавни, общински, нестопански и бизнес институции
 • Всички Дирекции «Бюро по труда» по местоживеене на курсистите бяха запознати с провежданото обучение и конкретните постижения и индивидуалните професионални възможности на всеки един курсист
 • 8 зрително затруднени лица получиха Свидетелство за професионално обучение -квалифицирани в професията “Офис секретар”
 • 8 зрително затруднени лица получиха Удостоверение за професионално обучение – квалифицирани в професията “Масажист”