По проекта се извърши основна рехабилитация и професионално обучение на зрително затруднени лица от цялата страна в интернатна, дневна и дистанционна форма; консултиране на работодатели за професионалните възможности на зрително затруднени лица и за комуникирането с тях; осъществи се връзка с бюрата по труда за прилагане на държавната политика за справяне с безработицата. По време на проекта се направи реконструкция на прилежащата към НЦРС сграда и тя се обособи в Център за професионално обучение на хора с увреждания. Обзаведоха се 9 специализирани кабинета и помощни помещения. Подборът на курсисти се извърши по заявки от териториалните и регионални организации на ССБ. Всеки бенефициент премина през входно ниво за оценка на потребностите и се насочи към екипа за основна рехабилитация. След осъществяване дейностите по основната рехабилитация, консултация с експерт на НЦРС и съгласно своите предпочитания, клиентът бе насочен към професионално обучение по някоя от професиите, предлагани от ЦПО към НЦРС – тапицерство, ръчно художествено плетиво, козметичен масаж, текстообработка и офис секретар. Проведоха се срещи с работодатели за представяне потенциалните възможности на курсистите. Проведе се семинар с инструкторите от дневните рехабилитационни центрове в България на тема: Нови аспекти в професионалното обучение на зрително затруднени лица. Беше публикуван Учебник по тапицерство за слабовиждащи.