От 1.6.2021 НЦРС, гр. Пловдив започна изпълнението на проект „Цветове в здрача – 55 години интеграция чрез изкуство на зрително затруднените лица в България“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика на Република България. Целта му е да се даде гласност и тържествено да се отбележи 55-годишнината от създаването на НЦРС и неговата роля за интегрирането на зрително затруднените в обществото чрез представяне пред широката общественост на творчеството на тези лица в областта на изкуството и занаятите.

Проектът предвижда осъществяването на 4-дневен празник на изкуството на незрящите в България в края на м. септемрви 2021 г., като акценти на събитието ще бъдат провеждането на опознавателна среща „Изкуството е  път за социално включване“,  интерактивна сесия „Рисувай без зрение“, художествена изложба „Цветове в здрача“ и изнесени арт ателиета по керамика, изобразително изкуство и занимателна терапия. Участниците в срещата ще бъдат зрително затруднени лица – регионални представители на Съюза на слепите в България; зрително затруднени лица – потребители на услугите, предоставяни в Центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната; голяма част от лекторите са също зрително затруднени лица, активно съдействащи за обучението и рехабилитацията на целевата група. Изложбата, която ще бъде организирана в гр. Обзор, ще се състои от произведения, изработени от хора със зрителни затруднения – настоящи и предишни потребители на услугите, предлагани в НЦРС и ЦСРИ за лица с увредено зрение. В изнесени арт ателиета хора със увредено зрение ще демонстрират способностите си в областта на приложното изкуство. Ще бъде реализирана интерактивна сесия „Рисувай без зрение“. В нея  хора с увредено зрение и хора без увреждане на зрението ще рисуват картини. Хората без увреждане на зрението ще рисуват с маски на очите, за да бъдат  поставени в равни условия всички участници.

Очакваме широк обществен отзвук на събитието, който допълнително ще подсили неговото значение за целевата ни група.

В. Кертикова-Тъпчева