работен момент от създаването на глинени изделияОт 20 до 23 септември 2021 г. в гр. Обзор ще се проведат серия мероприятия, с които Националния център за рехабилитация на слепи ще отбележи своята 55-годишнина от създаването си. Събитието се организира в рамките на проект „Цветове в здрача – 55 години интеграция чрез изкуство на зрително затруднените лица в България“, финансиран от Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика на Република България. В дейностите се предвижда да вземат участие и да присъстват над 60 зрително затруднени лица – регионални представители на Съюза на слепите в България, потребители на услугите, предоставяни в Центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната, лектори, изтъкнати творци и потребители на обученията по арт-терапия, осъществяващи се в НЦРС, както и представители на широката общественост. В рамките на тези три дни ще се проведат опознавателна среща „Изкуството е  път за социално включване“,  интерактивна сесия „Рисувай без зрение“, художествена изложба „Цветове в здрача“ и изнесени арт ателиета по керамика, изобразително изкуство и занимателна терапия.