• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор
Физическа култураПрограма за преодоляване на хиподинамията, настъпила вследствие на увреждането.

Учебната програма по физическа култура има главно корекционен и рехабилитационен характер. Главната цел на програмата е да се постигне добра общо физическа подготовка, да се развиват двигателните качества (бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост) да се създаде навик за самостоятелни занимания и да се премахнат психическите смущения, последица от загубата на зрение. Задачите на тази програма се осъществяват планомерно и целенасочено при прилагане на групов, индивидуален и строго диференциран подход в различните форми на занимания предвидени в програмата. Учебното съдържание се диференцира по учебни степени и възрастови периоди, и се адаптира към конкретните потребности, възможности и здравословно състояние на курсистите. Занятията по физическа култура са тясно свързани със занятията по мобилност. Те подпомагат целия учебно рехабилитационен процес.