На 12 юни 2018 г., НЦРС Пловдив взе участие в дискусия, част от семинара „Достъпен музей“, организиран от Регионалния археологически музей. Темата на семинара беше музеят като социално и образователно пространство за посетители с увреждания и допълнителни потребности – социални, психологически и физически предпоставки за взаимодействие в музейната среда.

В него взеха участие представители на организации на и за хора с увреждания, преподаватели в Пловдивски университет,  представители на музеи и други културни институции.

Дискусията беше посветена на търсене на начини за подобряване на комуникацията и намиране на практически решения съвместно с представители на специализирани ресурсни центрове и училища за хора със специални потребности.

От наша страна  бяха обсъдени специфичните нужди на хората с нарушено зрение в музеите и  галериите, подходите за представяне на експонатите по достъпен за тях начин, както и стратегии за провокиране на интерес у тях към посещенията в музеи.