От 15 до 18 Април 2024 в Хале (Германия) се проведе годишното Общо събрание на мрежа ЕНВИТЕР, в която членува НЦРС. ЕНВИТЕР е европейска мрежа на доставчиците на професионално обучение и рехабилитационни услуги от Европа. В мрежата членуват 34 институции от 26 европейски държави. ЕНВИТЕР осигурява европейски форум за обмен на знания, експертиза и опит на членовете на мрежата.  Тази година темата на конференцията беше „Да се движим и да бъдем движени към социално включване“ (“Moving and Being Moved Towards Social Inclusion”). В Общото събрание на ЕНВИТЕР взеха участие двама представители на НЦРС – Стефан Данчев и Александрина Костова. По време на конференцията на 16.04.2024 Александрина Костова представи проект DIGIT.ABLE, в който участва НЦРС.