От 27 до 30 септември във Виена, Австрия се проведе поредния Blue Sky Meeting (БСМ) на членовете на Енвитер, за да се представят  идеи за проектни предложения и да се  разработят конструктивни семинари.

Домакин на събитието беше Hilfsgemeinschaft.

Тези ежегодни БСМ се разработват с финансовата подкрепа на самата мрежа. По този начин се насърчава възможността колегите да се срещат и да участват в развитието на ENVITER, като се улеснява работата по нови проектни теми и предложения за кандидатстване за финансиране. Александрина Костова от НЦРС взе участие в БСМ като представи идея за проект „Трансформиране на организациите“.