От м. Ноември 2020 НЦРС участва в две-годишен международен проект T4VIS In3D – „Обучение на зрително затруднени курсисти – Въвеждане в 3D  принтирането”, финансиран по програма Еразмус+.

Целта на проекта е подобряване на дигиталните умения на зрително затруднени курсисти.

Проектът ще се развие в два етапа:

  1. Обучение на обучители в 3D принтиране, така че да натрупат опит в 3D технологията и да могат да разработват тактилни обучителни материали.
  2. Провеждане на кратък курс по 3D технологията за заинтересувани зрително затруднени курсисти.

В проекта участват още 5 Институции за обучение на зрително затруднени лица от Германия, Австрия, Испания, Дания и Италия.

Координатор на проекта е BFW Duren – Германия.