Работен момент от срещатаВ периода 27-29 юни 2022 г. в гр. Триест, Италия се проведе заключителната (трета) работна среща и онлайн конференция по проекта VR4VIP (Virtual- and Augmented Reality for visually impaired people). 

Третата онлайн конференция беше организирана от нашия партньор по проекта ACTO и беше посветена на VR и AR технологиите в офталмологичното лечение и терапия.

В срещата участваха партньори от Германия, Австрия, Дания, Италия и България.

Презентации по темата изнесоха Jaime Finat, Peter Reddingius; д-р Georg Michaelson; Olivier Dellabe. Всички презентации са достъпни на сайта на проекта.

Повече информация за проекта и видеа от представянията на отделните лектори магат да се намерят на сайта на проекта – https://www.vr4vip.net/


Работен момент от срещата