Съгласно Заповед N РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед N РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването К. Ананиев, НЦРС гр. Пловдив продължава да работи под дистанционна форма на обучение и консултиране. Тя включва телефонна и онлайн форми на комуникация, социални мрежи, електронна поща и приложения като Вайбър, Скайп и др. Приканваме всички наши ползватели и свързани с тях лица да се свързват с нас по посочените начини.  Интернет форумът на Центъра остава също на разположение, като е постоянно обновяван от нашите експерти. Обмисля се възобновяването на дневната форма на обучение, която ще приема формата на индивидуални обучения на курсисти – зрително затруднени лица, техните семейства, експерти. Арт-галерията към НЦРС, намираща се в подлез Археологически, гр. Пловдив (Подлеза на Понеделник пазара) също продължава да работи, при стриктно спазване на противоепидемични мерки.