деца преглед

Националният център за рехабилитация на слепи, съвместно с трите пловдивски Лайънс клуба – „Пловдив-Филипополис“, „Пловдив“, „Евридика“, стартира петото издание на кампанията „Весели очички“ в детските градини в града. В нейните рамки се осъществяват профилактични прегледи на функционалното зрение на децата от подготвителните групи на детските заведения. Изследването се осъществява под формата на игра, като посредством звук и картина се ангажира зрението на детето, което автоматично се анализира от специален апарат, който проверява роговицата на очите, регистрира дали има данни за далекогледство и късогледство, сравнява размерите на зеницата на двете очи. Целта е профилактика на детското зрение, като специално обучен специалист отбелязва и интерепретира получените резултати. Към родителите на децата, при които е установено отклонение от зрителните норми, се отправят препоръки и насоки за последваща консултация с офталмолог.