• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

СТАМЕН КАРАМФИЛОВ – художник-реставратор, роден в Северна България през 1944 г. Дълги години работи като художник-реставратор по български черкви и манастири. Реставрира само и изключително икони, стенописи и старинни картини. От старите кондики е открил работата с пчелен восък (Енкаустика) като е разработил технология за почистване, избелване и постигане на определена консистенция на восъка.

След двадесет години проучване и работа достига до изработването на картините и иконите върху платно. Сега в момента изработва творбите си по технология на горещ восък, обгаряйки го с открит огън. Това дава възможност на восъка да повиши температурата си на топене до 180 градуса.

Има двадесет самостоятелни изложби, като част от тях са в Истанбул, Мюнхен, Солун и  различни градове в България.

Загубва зрение през 2015 година, но въпреки физическото си увреждане продължава да твори изключително красиви и невероятни картини.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНИКА ЕНКАУСТИКА

Енкаустика (от старогръцки ἐγκαυστική – буквално непреводимо, от глагол със значение горя, горещ) е рядък и специфичен вид живописна техника. Основният пластификатор на боите при енкаустиката е восъкът, поради което често техниката е наричана и „восъчна живопис“. Боите за техниката всъщност представляват пигмент, разтворен във восък. Техниката е особено трудна, тъй като обикновено се работи в затворено помещение, различните цветове на боите непрекъснато се подгряват до температура над точката на топене на восъка, същото се отнася и за основата. В същото време трябва да се живописва изключително бързо, тъй като енкаустиката не предполага корекции като ретуш – първият живописен слой остава и последен.

В миналото тайната на енкаустиката се пази като семейна традиция, приписват й се редица мистични елементи – като например танци на девойки на лунна светлина около съда, в който се топи восъкът, добавяне на билки и т. н. Всъщност основният технологичен проблем е свързан именно с повишаването на точката на топене на восъка, който може да бъде решен с добавянето към него на някои природни смоли – мастична, дамарена. Добавянето на 20 грама за килограм восък, предварително разтворена в спирт мастичена смола, гарантира удобство при живописването и устойчивост на полученото изображение откъм външни влияния – температура, влага, механични повреди.

От естетична гледна точка основно достойнство на този вид техника е прозрачността на живописния слой, под който прозира цветът на основата (на светлината). Технологично предимство е дълговечността на изображенията, всъщност те могат да бъдат повредени, освен механично, единствено и само ако бъдат изложени на висока температура.