На 14.02.2019 г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

На нея присъстваха Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България, Веска Събева – председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

Представляващите Национално представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позиция, че прилагането на Закона за хората с увреждания от 1.01.2019 г. показва значими дефекти, които се изразяват в следното:

  1. Въведеният в чл. 21, ал.4 нов принцип за подаване на документите за изготявяне на индивидуална оценка по настоящ адрес лиши от правото на финансова подкрепа много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина. 
  1. Чл.70, т.4 Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност”- наруши принципа на равнопоставеност на лицата с определена една и съща степен на увреждане – 90% с чужда помощ, тъй като в него е пропусната групата на лицата, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Чрез своята позиция на срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания алармираха за нарушаването на правата на десетки хиляди граждани с трайни увреждания. Те предложиха: 

  1. Да бъде спряно приемането на второ четене на Закона за социалните услуги; 
  1. Спешно да бъдат направени разчети за финансовите средства, необходими за отстраняване на допуснатите слабости на Закона за хората с увреждания; 
  1. Да бъде организирана среща с министър-председателя, на която да бъде информиран за възникналите проблеми; 
  1. Да бъдат внесени необходимите предложения в Народното събрание за промени на Закона за хората с увреждания чрез Закона за социалните услуги, тъй като в него са предвидени други промени в този закон; 

Министърът на труда и социалната политика изложи аргументи в подкрепа на действащия Закон за хората с увреждания и пое ангажимента да представи писмен отговор, с който ще запознаем нашите членове, обществеността и медиите.