Работни моменти

От 19 до 21 септември 2022 г. в Триест, Италия, се проведе поредната среща на европейската мрежа за обучение, образование и изследвания на зрително затруднените лица ENVITER, в която взе участие и екип на НЦРС. Домакини бяха Регионалния институт за слепи Rittmayer, а в т.нар. Blue Sky Meeting участваха представители на над 15 партньорски организации за зрително затруднени лица от цяла Европа. Срещата беше посветена на представяне на идеи от страна на партньорите за бъдещи проекти, групирането им и формирането на отделни работни групи по всяка проектна идея с организации, желаещи да се включат в нея.


Дискутираха се детайлите на отделните проектни идеи, целевите групи, кандидатстващите организации с партньорски такива, и конкретните дейности и начини за финансиране на всяка от тях.

Работни моментиРаботни моменти
Работни моменти