На 17 септември, 2019 г. в арт-галерията на зрително затруднени творци в подлез Археологически, гр. Пловдив, ще се проведе социален експеримент „Кафе на тъмно“. НЦРС кани всички жители и гости на града да се потопят в света на зрително затруднените лица като изпият по чаша ароматна напитка в условията на пълен мрак, усетят предизвикателствата и трудностите, с които незрящите се сблъскват в ежедневието си и разберат повече за живота без зрение. Входът е свободен, а инициативата се осъществява в рамките на проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Равни шансове“.