• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор
Сертифициране по ориентиране и мобилност Обучение и тестване на уменията за ориентиране и придвижване в пространството с бял бастун.

Дейността е насочена към зрителнозатруднени лица – кандидати за получаване на куче водач. Тя включва обучение за практическо използване на техниките на белия бастун в градска среда и/или тестуване на мобилните умения. НЦРС е единствената организация в страната оторизирана да сертифицира тези умения.