Новата онлайн платформа е част от проект „Визия за зрение“ и се изпълнява в рамките на програма Фонд Активни Граждани, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

В онлайн портала ще намерите информация по всякакви въпроси, свързани с увреденото зрение – зрителни заболявания, достъп до услуги и социални и медицински институции, номративни документи, новини и научни изследвания, организации за хора с нарушено зрение и много други.

Посетете платформата на https://zrenie.retinabulgaria.bg/?fbclid=IwAR09OtdyoU7bkHjl-HapWRVf2H0qeFSHbM6clUwBUSd5h4WkS5BvSskQboA