Участниците в срещата

Участниците в срещатаНа 17.5.2022 г. в сградата на Пловдивския културен институт се състоя Регионална конференция „Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“ , организирана от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование гр. Пловдив. В събитието присъстваха и взеха участие множество официални лица, представители на местната и държавна власт – МОН, АХУ, Комисията по образованието и науката в НС, на Синдиката на българските учители, на ПУ „Паисий Хилендарски“, на училища, регионални центрове, фондации на хора с увреждания, общински социални предприятия, както и деца и младежи с увреждания, които споделиха личния си опит и кариерен път . Трудовият посредник на НЦРС гр. Пловдив изнесе доклад-презентация на тема „Професионално ориентиране, обучение и реализация на хората с нарушено зрение“, който беше посрещнат с голям интерес от страна на аудиторията. Конференцията завърши с оживена дискусия, в която взеха участие представители на МОН, Националния съвет по туризъм, Камарата на строителите, родители, представители на Регионалните центрове, педагози и пр.

      

В. Кертикова-Тъпчева