На 28.11.2023 г. в Казанлък се състоя работна среща – семинар на ръководителите на териториалните организации на ССБ – България, към регионална организация Стара Загора.  

Специалисти от НЦРС – гр. Пловдив взеха участие в работата на семинара и презентираха услугите и възможностите на Центъра. Вероника Кертикова представи подробно дейностите, условията и предимствата, които дава обучението в НЦРС и даде точно и изчерпателно изложение за всяка една услуга.

След нея Христо Грозев описа новостите в сферата на информационните технологии и телефоните, представи новите възможности и програми и отговори на многобройните въпроси.

Част от участниците в срещата
Христо Грозев представя новостите