На 2.2.2021 г. в онлайн среда представител на НЦРС взе участие в първата от двете планирани работни срещи  по инициативата Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe. С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа“ Google отвори покана за кандидатстване с проекти на граждански организации, бизнес и академични институции от Централна и Източна Европа. Общо 2 милиона евро безвъзмездни средства ще бъдат предоставени в подкрепа на проекти, които поставят цифровото приобщаване в основата на икономическото възстановяване. С проекти за финансиране могат да кандидатстват организации от: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. На работната среща взеха участие над 450 участника от поканените държави, а втората такава среща ще се състои на 23.2.2021 г.

Вероника Кертикова-Тъпчева