Нашият щанд и посетителитеНа 11 и 12 ноември Националния център за рехабилитация на слепи взе участие в първото издание на “Регионален базар на социалните предприятия”, организиран от Министерство на труда и социалната политика по проект „Развитие на социалната икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Основна цел на проекта е развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика и създаване на фокус-точки, с цел модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика. Той отговаря на предложението на ЕК за създаване на Европейски дигитално иновационни хъбове – в подкрепа на дигитализацията на предприятията. Същевременно, проектът предвижда и насърчаване създаването на мрежи и провеждане на обучения, инициативи и партньорства за приобщаване на социалните предприемачи към социалния и граждански диалог с държавните институции, местната власт и местните общности.

На събитието Националния център за рехабилитация на слепи представи дейностите си в областта на социалната рехабилитация и интеграция, насочени  към хората със зрителни увреждания. На щанда на центъра бяха изложени информационни материали за добри практики в областта на подкрепата, оказвана на зрително затруднените лица в национален мащаб, както и голямо разнообразие от изделия, изработени от лица с увредено зрение. Щандът  беше посетен и от представители на МТСП, в това число и г-н Илия Гаралиев – ръководител на проекта, които дадоха висока оценка на дейността на центъра. Чрез участието си в изложението НЦРС за пореден път представи пред широката общественост резултатите от дейностите си в областта на социалната рехабилитация и интеграция и възможностите на хората с увредено зрение.