От 01.02.2022 до 31.07.23 НЦРС е партньор по проект vr4vip по програма К2 на Еразмус+  Малки партньорства. Координатор на проекта е BFW Duren, Германия.

Целта на проекта е да се събере и обмени информация за съществуващия опит и изследвания в областта на виртуалната реалност и да потърси възможности за нейното приложение в обучението на зрително затруднени лица.