В седмицата между 18 и 22 ноември, 2019 г. в гр. София се проведе вторият международен семинар по проект V.I.V.A. по програма Erasmus +. Проектът е насочен към развиване на предприемаческа култура, знания и поведение у млади лица със зрителни затруднения и включва партньорски организации от България, Гърция, Исландия, Италия, Белгия и Румъния. В семинара участваха множество представители на целевата група, които в рамките на различни интерактивни уъркшопове получиха възможността да изградят и подобрят своята увереност и мотивация за кариерно развитие, както и да идентифицират възможности за инициативи в сферата на социалното предприемачество, придружени от практически умения.