Основните SensNet дейности са: Разработване на материали за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и/или зрителни увреждания. Ще бъдат създадени програми за обучение по ергономия (осветление и достъпност); достъп до култура и достъп до информация и комуникация; Създаване на онлайн платформа за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и зрителни увреждания. Курсове за обучение на професионалисти. Организация на две мултипликационни събития в Германия и Франция. Резултати: Най-важните резултати от проекта са: 1) Създаване на Европейска академия, която осигурява обучение за професионалисти, работещи с възрастните хора със зрителни и/или слухови увреждания. 2) Създаване на европейска общност за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със зрителни и/или слухови увреждания. Проектът включва седем партньори от шест различни европейски страни: Испания, Франция, Холандия, Италия, България и Великобритания.

Официален сайт на проекта