01.04.2021 от 30.11.2022 е партньор по проект OMDER по програма К2 на Еразмус+  Готовност за дигитализация. Координатор на проекта е Институт Ритмайер, Триест, Италия.

Целта на проекта е да се обмени опит между участниците по отношение на обучението на инструктори по Ориентиране и Мобилност; да се сравнят учебните програми и да се проучи възможността за дигитализация на части от тях.