От 01.10.2020 до 31.12.22 НЦРС е партньор по проект EARLY по програма К2 на Еразмус+  Обмен на добри практики. Координатор на проекта е Институт Монтеклер от Анже, Франция.

Целта на проекта е да благоприятства обмена на практики между различни организации в Европа, да се представят методологиите, инструментите и предоставяната подкрепа за вродено слепи деца, или да се признае, че някои практики не са най-добрите за тези деца.

Подобен обмен в Европа ще даде възможност на професионалистите да подобрят знанията си в подкрепа на тези деца, с цел подобряване на автономността, социалното включване и социалното участие на слепите хора като пълноправни граждани.

Участниците в този проект са специалисти, включително социални работници, специалисти по рехабилитация (инструктори по мобилност, инструктори по ежедневен живот), психолози, ерготерапевти, ортоптици.