От  м. Октомври 2020 г., НЦРС участва в проект “EARLY” – „Ранна интервенция”, финансиран по програма Еразмус+ наЕС.

Целта на проекта  е да благоприятства обмена на практики между различни организации в Европа по методологии, инструменти и подкрепа за слепи или слабовиждащи деца.

Подобен обмен в Европа ще позволи на професионалистите да подобрят своите знания в подкрепа на тези деца с цел подобряване на тяхната автономност, социално включване и социално участие в обществото.  Участниците в този проект, са професионалисти, включително социални работници, специалисти по рехабилитация (инструктори по мобилност, инструктори за ежедневни умения), психолози, професионални специалисти, терапевти, ортоптисти.

Дейностите ще включват 2 мобилности. Първата мобилност в Анже (Франция) ще даде възможност на участниците да подобрят знанията си за различните практики в Европа. Втората мобилност във Виена (Австрия) ще представи различни клинични случаи за добро разбиране на най-добрите практики на ранен етап на интервенция при деца със зрителни увреждания.

В проекта участват организации от Хърватска, Италия, Франция, Австрия и България. Координатор е Институт Монтеклер – Анже-Франция.