На 27 февруари в Културен център Тракарт, гр. Пловдив, се проведе втората част на обучението за обучители по проект VIVIEN за предотвратяване на полово базирано насилие и подпомагане на жертвите от него. Участници бяха представители на НЦРС, гр. Пловдив, Фондация „Очи на четири лапи“, Университета в гр. Парма, Италия, Университета по приложни науки в Сатакунта, Финландия, организацията BABE от Хърватия. В рамките на обучението бяха представени партньорските организации, техните практики и модели за превенция и справяне с насилието над жени, законодателството в различните държави по отношение насилието, базирано на пола и сексуалната ориентация, както и се проведоха упражнения за увеличаване на емпатията и повишаване разбирането на емоциите.