На 19 септември 2019г. от 18:30ч. в пространството на Приключенски център Младежки хълм в Пловдив, ще бъде представен проект Позитив.

Проектът представя няколко профила на хора с нарушено зрение под формата на аудио визуални инсталации.

Идеята на „Позитив“ е със съвременни артистични средства да се отрази тази група от хора, в реалният им образ – откровен и непринуден, с техните положителни страни, умения и опит.
Артистичните компоненти са замислени така, че хора със зрителни увреждания да вземат участие в процеса на създаването им. В процеса се включиха: Галина Кръстева, Светослав Цветков, Панчо Карамански и Богомил Кърков.

Един от акцентите на проекта е звуковата инсталация, свързана с ехолокацията. Създадена е под формата на игра и има експериментален характер. Тя може да бъде видяна и изпробвана от 19 до 24 септември в Приключенски център Младежки хълм, Пловдив. От 25-ти ще бъде позиционирана в Национален Център за рехабилитация на слепи, Пловдив, където ще бъде и официалната презентация.

Третата част от проекта ще бъде представена в Изследователски център Тракарт на 15 октомври от 18:00ч. Целта на „Позитив” е да фокусира вниманието на обществото върху хората със зрителни увреждания. Тези хора имат специфични нужди, които налагат различия във възприемането на света, общуването, мобилността им. Акцента на „Позитив“ има за цел да представи активният облик на хората със зрителни увреждания и да помогне на останалата част от обществото да разбере света на незрящият човек.

Проектът има изследователски характер и е със социална насоченост. Главните участници в него са хора с нарушено зрение, но той е насочен към цялото общество и е отворен за всякаква публика.

Проект „Позитив“ е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той се осъществява с подкрепата на Сдружение Натуралистично и в партньорство с Фондация Визионер, Национален център за рехабилитация на слепи, Пловдив и Тракарт Изследователски Център, Пловдив.