И малките лесно се справят с техниката

И малките лесно се справят с техниката На 3 декември 2018 г. – Международния ден на хората с увреждания – НЦРС съвместно с партньорите си от EVN България проведе обучение в рамките на проект „Разкриване на ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на зрително затруднени ученици“, финансиран от EVN по Програма EVN за България. Обучението се проведе под формата на семинар, воден от двама лектора, последван от демонстриране на практика на възможностите на сканиращата камера, закупена в рамките на проекта.

Семинарът беше посрещнат с голям интерес от страна на участниците – зрително затруднени ученици и техните семейства, зрително затруднени студенти, професионалисти, работещи със зрително затруднени лица. Експертите от НЦРС нагледно показаха как се работи с устройството, възможностите му за сканиране, съхраняване и възпроизвеждане на текст в различни формати – текстови и аудио файлове, подходящи за повторно прослушване, съхраняване, редактиране.

Лекторите компетентно разясняват  Отчетен беше голям интерес