Присъстващите внимателно слушат презентацията

Присъстващите внимателно слушат презентациятаНа 16.9.2020 г. в хотел Империал, гр. Пловдив, се проведе организираното от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ информационно събитие за разпространение на резултатите по проект „Спорт за всички“, съфинансиран по програма Еразъм+, на което присъстваха и експерти от НЦРС. На събитието беше предоставена информация за същността и резултатите от проекта, за партньорските организации, които го изпълняват, както и се споделиха добри практики от работата на спортни рехабилитатори и треньори с деца с увреждания.

„Спорт за всички“ е проект, насочен към подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности за деца и младежи с увреждания. Работната програма на семинара включваше тематични презентации в областта на приобщаващото спортно образование на деца и младежи с различни видове увреждания и подходи за адаптиране на образователния процес и преподавателските стратегии спрямо нуждите им.

Основна тема на събитието беше демонстриране и предоставяне за безплатно ползване на База данни с приобщаващи спортни практики в училища/младежки организации; Учебна програма и учебни материали; Мобилен и онлайн инструмент за самооценка в подкрепа на учителя/треньора при оценяването на изучения материал и Мобилно приложение за обучение, интегрирано през онлайн портал.

Подробна информация за проекта, както и всички безплатни ресурси и интелектуални продукти по него, можете да намерите и свободно използвате на адрес www.st4all.eu