Част от обучението

В срещата взеха участие представители на всички партньорски организации от България, Италия, Словения и Австрия.

Бяха обсъдени следните теми:

– Дейности по популяризирането на проекта.

– Преразглеждане, редактиране и попълване на O.M.D.E.R. Наръчник.

– Обсъждане на идеи за новия /последен/ информационен бюлетин и неговото съдържание.

– Представяне и обсъждане на новото лого на проекта.

– Обсъждане на финалните доклади.


Част от обучениетоПроведоха се следните дейности:

– Представяне на обучението по ориентиране и мобилност в Instituto Rittmeyer от специалистите.

– Представяне и демонстрация на иновативна технология с бял бастун за навигация в градска среда, наречена LETISMART.

– Представяне на техниките по ориентиране и мобилност: Всички участници направиха обиколка със завързани очи из Сензорната градина в Instituto Rittmeyer, като имаха шанса да изпитат околната среда от гледна точка на незрящите, използвайки останалите си сетива.

– Посещение на центъра на Триест и обсъждане на спецификата на обучението по ориентиране и мобилност, както и достъпността на градската среда

– Посещение на музея Risiera di San Saba и запознаване с тактилните карти и макети, създадени за незрящи и хора с увредено зрение.