НЦРС отбеляза Международният ден на белия бастун (15-ти октомври) с провеждането на Ден на отворените врати. Центърът беше посетен от Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане“ Румяна Петкова, кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив Здравко Димитров, кмета на район Източен в гр. Пловдив Николай Чунчуков, председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, журналисти от различни национални и местни медии.

Посетителите бяха запознати с историята, структурата, дейността и предоставяните услуги от страна на НЦРС и разгледаха материалната база, срещнаха се с различни клиенти и ползватели на Центъра. Посетиха и наблюдаваха занятия по Готварство, Зрителна рехабилитация, Полезни умения, Ориентиране и мобилност, Арт-терапия, професионално обучение в Масаж, спортни занимания, диагностика на детското зрение с апарат от последно поколение, Брайлово ограмотяване и отпечатване. Запознаха се с незрящи творци, художници, спортисти, деца и възрастни, чуха техните наболели проблеми и се ангажираха с подкрепа и съдействие за тяхната и на Центъра кауза.