• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Полезни умения1Тази учебна програма възстановява предишни и подпомага придобиването на нови ежедневни умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение.

Целта на обучението е преодоляването на психически бариери, възстановяването на предишни умения и придобиването на нови такива, подпомагащи справянето с променената жизнена ситуация в условията на увредено или липсващо зрение. Придобитите конкретни практически умения улесняват дейностите от всекидневния живот на зрително затруднените. Темите, включени в нея, са избираеми. Обучението по общопознавателни умения е предназначено за клиенти, изгубили зрение в ранна детско-юношеска възраст или слепи по рождение, които трябва да формират адекватни представи за обектите от околната действителност, запознавайки се с макети на обекти от различни области на живота. Диагностициране равнището на различните видове полезни умения се извършва Полезни умения2посредством чек-листове, интервюта, наблюдения и практическо изследване. Занятията по полезни умения се провеждат индивидуално. Групови занятия се провеждат, когато някои теми изискват това, с цел формиране на положителни мотиви у клиентите за обучение по полезни умения. Основни методи при груповите занятия са дискусията, събеседването и консултирането.

Придобивайки тези умения, зрително затруднените лица успяват сами да се справят с ежедневните си потребности. Към полезните умения се включват следните групи:

Общообразователни: Придобиване, формиране на представа за предмети, мерки, заобикалящата ги среда, количества, форми, посоки (ляво, дясно, нагоре, надолу, напред, назад, над, под и т.н.), фигури, различни видове материи, представа за сложни предмети и саморъчен подпис.

Ежедневни: Умения за почистване, пране, грижа за дрехите, поддържане на лична хигиена, умения за хранене, пазаруване (разпознаване на банкноти и монети) и други такива, необходими в ежедневието. Предоставяне на актуална информация за подходящи помощни средства. Обучение за правилното използване и поддръжка на помощните средства.

Социални: Запознаване с институции и организации, работещи в полза на хората със зрителни увреждания. Придобиване на комуникативни  умения, отстраняване на блайндизмите (неконтролируеми движения), ориентиране на тялото по посока на звука, придобиване на навици за отношение към околните.