На 21 и 22 септември 2022 г. в Триест, Италия, се състоя поредната партньорска среща по проект EARLY, насочен към изготвяне на информационни материали за ранна интервенция, предназначени за родителите и близкото обкръжение на сляпородени деца. В рамките на срещата партньорите – организации за зрително затруднени лица от пет европейски държави, в т.ч. и НЦРС България – представиха проектовариантите на брошури на националните си езици в областта на ранната интервенция. Разгледаха се добрите практики и се осъществи проектно сътрудничество, което ще има за резултат съставени нови информационни материали, взели предвид спецификите на всяка една участваща страна.