Генералната асамблея на ООН обявява през 1992 г. датата 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Оттогава насам той се чества от държавите-членки и от повечето международни организации. Неговата цел е да насочи общественото внимание към проблемите на хората с увреждания, да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпа им до обща архитектурна среда, до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

От 2002 г. насам Международният ден на хората с увреждания преминава под определено мото. Темата тази година е „Да възобновим по по-добър начин: към включващ хората с увреждания, достъпен и устойчив след COVID-19 свят”.  

Вероника Кертикова-Тъпчева