Bionic Sight, LLC обяви предварителни резултати от клинично изпитване фаза I / II. Първите четирима пациенти, на които е прилагана BS01, изследваната генна терапия на Bionic Sight за напреднал пигментен ретинит (RP), всички съобщават за способността да откриват светлина и движение, а двама от пациентите са успели да открият посоката. Съобщава се, че четирите субекта имат пълна или почти пълна слепота, когато изследването е започнало за първи път през март 2020 г.

„Ключовият въпрос за създаване на смислено зрение е да се изпращат сигнали към мозъка, които той може да разбере. Когато зрителният нерв комуникира с мозъка, той го прави в код“, казва д-р Шийла Ниренберг, основател на Bionic Sight и професор по физиология и биофизика в Медицинския колеж Weill на университета Корнел. „Кодът е под формата на модели на невронни импулси, които казват на мозъка какво гледате – лица, предмети, ясен път пред вас. Ако можете да подавате сигнали на езика, който мозъкът разбира, тогава ще бъдат възможни значими възприятия.“

Терапията BS01 доставя оптогенетични протеини към зрителния нерв. Те действат като преобразувател и превръщат светлината в невронни сигнали, които след това се изпращат към мозъка. За разлика от други генно-специфични AAV терапии за RP, BS01 се комбинира с устройство, разработено от Niremberg, използващо невронния код на ретината. Устройството, което се носи като чифт очила, генерира код за подпомагане на зрението, който се изпраща през ганглийните клетки и зрителния нерв към мозъка.

Два до три месеца след инжектирането на BS01, пациентите започват да докладват своите наблюдения и възприятия. Това е тествано обективно, като пациентите са помолени да погледнат в уред и да различат кои стимули са налични – светлина или липса на светлина, движение наляво или движение надясно. Тези стимули са приложени на случаен принцип и възприемането на пациентите е записано с помощта на бутони на уреда.

Д-р Ниренберг признава, че размерът на извадката от настоящото им проучване все още е малък, но подчертава, че „последователността е много обещаваща, без засега да има опасения за безопасността“.

Следващият ход за Bionic Sight е да продължи проучването с по-високи дози и по-голяма популация.