През 2020 г. екип на НЦРС извърши скрининг на зрението на деца от предучилищна възраст в детски градини от град Пловдив. Тестването се извърши със специален апарат – Авторефрактометър,  дарен на НЦРС от Лайънс клубовете в град Пловдив. Авторефрактометърът показва веднага отклонения от нормалното зрение по 6 показателя:

 

Бяха тествани 1436 деца от 23 детски градини: 7 – от район Западен; 7 – от район Северен и 9 – от район Тракия.

Ето и обобщените данни от изследването:

Анизокория – 4 деца – 0,28% от тестваните деца

Анизометропия – 40 деца – 2.78% от тестваните деца

Асиметрия на погледа – 22 деца – 1,53% от тестваните деца

Астигматизъм – 299 деца – 20,82% от тестваните деца

Миопия – 46 деца – 3,2% от тестваните деца

Хиперопия – 161 деца – 11,21% от тестваните деца

Общо 492 деца (33,6%) имат отклонения от нормалното зрение, а с две и повече отклонения от нормалното зрение са 157 деца – 10,93% от всички тествани деца. Характерно е, че при децата с повече от едно отклонение от нормалното зрение се откриват астигматизъм и късогледство или астигматизъм и далекогледство.

НЦРС започна създаване на база данни на децата с отклонения от нормалното зрение.