На 25.6.2020 г. в НЦРС се проведе обучително-информационно събитие по проект VIVA, изпълняван по програма Erasmus+ в партньорство с още 7 организации от цяла Европа. На него младите зрително-затруднени лица, които взеха участие в първото обучение в социално предприемачество и развиване на съответните компетенции и умения, се превърнаха на свой ред в обучители, като споделиха със свои зрително затруднени връстници целта и идеята на проекта, както и основните знания, които получиха в досегашното си участие.