НА ТЕМА: ОБУЧЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ЛИЦА

Стефан Данчев и Стоян Зайков откриват семинараОт 17 до 20 октомври в дряновската станция „Поп Харитон“ се проведе обучителен семинар на тема: „Обучение за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на специалистите, предоставящи социални услуги на зрително затруднени лица“.

Основни организатори бяха Съюзът на слепите в България и Националният център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив.

Мероприятието се проведе при засилен интерес от страна на партньорските организации и присъстваха над 30 техни представители.

Основни доклади по темата изнесоха Стоян Зайков и Стефка Пенчева, като впоследствие те отговориха и на много въпроси. Задълбочено бяха обсъдени нуждите и компетентностите на специалистите, предоставящи социални услуги в страната, очертаха се начини и възможности за преодоляване на проблемите.

Участниците в семинараСледващите дни специалистите от НЦРС Ива Тонева, Александрина Костова, Галя Петрова и Христо Грозев представиха презентации за нужните професионални знания, умения и компетентности на обучителите по зрителна рехабилитация, ориентиране и мобилност, Брайлова грамотност и информационни технологии. Повдигнати бяха много належащи въпроси и се отговори ясно и компетентно. 

Участниците споделиха, че срещата е проведена на изключително високо ниво, била е много полезна и си пожелаха така изградените връзки да се задълбочават и развиват и в бъдеще.