На 30.9. и 1.10.2019 г. в хотел „Кендрос“, гр. Пловдив се проведе двудневен обучителен семинар с ресурсни сътрудници на НЦРС на тема „Основна рехабилитация на зрително затруднени лица“  в рамките на проект „Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив“. В него взеха участие над 30 участника от цялата страна – ресурсни сътрудници на НЦРС. Сред разглежданите теми бяха предоставяните в НЦРС услуги по Ориентиране и мобилност, Полезни умения, Брайлова грамотност, Информационни технологии, Зрителна рехабилитация, Професионално обучение и Обучение по активно поведение на пазара на труда. Присъстващите с интерес откликнаха на представените теми, като се включиха в ползотворна дискусия с експертите на Центъра.